Masset Projects / Houtskeletbouw

Niet alleen de keuze van een bouwmethode is van belang, maar ook de keuze om energiebewust te bouwen is onze visie. Sinds 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Vanaf dan vallen alle woningen met een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag onder deze regelgeving en moeten deze woningen een bepaalde energieprestatie halen.
Woningen met een lage energiebehoefte bepalen in de toekomst de waarde van uw vastgoed !! Energiebewust bouwen is investeren in uw vastgoed.