Energiebewust

Wie kiest voor een lage energiewoning kiest voor de toekomst. Een lage energiewoning is zodanig opgebouwd (goede isolatie, zo luchtdicht mogelijk, goede ventilatie, enz.) dat de energiebehoefte voor verwarming beperkt blijft tot 30kW/m² vloeroppervlakte op jaarbasis. In een lage energiewoning is het verbruik 50 à 60 % (of 3 maal) minder dan bij een klassieke woning!

Eigenschappen van energiebewust bouwen

  • Gebouw zo energiezuinig mogelijk oriënteren
  • Compact bouwontwerp
  • Zo'n luchtdicht mogelijk gebouwenschil
  • Goed ventilatiesysteem al dan niet met warmterecuperatie
  • Energiezuinige CV installatie of warmtepomp

Voordelen van energiebewust bouwen

  • Lager energieverbuik = lager energiefactuur = terugverdieneffect
  • Minder CO2 uitstoot wat het milieu ten goede komt = denken aan onze kinderen, kleinkinderen, ...
  • Gezonder binnenklimaat = beter leefcomfort
  • Energiebewust bouwen is investeren in uw vastgoed = hoger rendement